گيتار - عبدي بهروانفر
به درخواست آقا احسان :
با گويش زيباي مشهدي :)

دانلود آهنگ : عبدي بهروانفر - باغ وبا گرفته

G                         G7                              G                     G7                      G            

یه ظهر خورشید داغ آفتاب مرده رو سر باغ ... شال مترسک رو هوا پر از کلاغه باغچه ي ما

G                        G7                                     G                       G7                         G        

گندما سوخته از عطش سفره ما سطل ترش ...  سوسکا تو صف همه تو کف ما میخ میخ گیج علف

G                            G7                               G                          G7                                 G  

موشا دارن حال مکنن تو خانه یخچال ما پر از پنیر و پونه ... برای مرغای حياط بابا خروس همسایه رجز مُخوانه

+ نوشته شده در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 13:35 توسط مسعود |

به درخواست آقا رضا :

دانلود آهنگ : عبدي بهروانفر - كارگر بدبخت

Em               G               Em      G                                           

کارگر بدبخت میره سراغ یه آدم دم بخت

Em       G    Em    G  Em  G   Em   G   Em         G                                  

که تو ســـــــــــــــــــــــــــرما  ی برفا نشسته رو ابرا

A      G      C                  A                                                    

میگه تو میتونی منو ببری بالاتر از ابرا

A                G              C                A                                       

تو میتونی منو بکنی مث خودت کف روی شاشا

A                  G              C         A                                        

(تو میتونی تو میتونی ... تو میتونی تو میتونی) 2

Em                    G       Em        G                                         

شر خر لاشخور میره سراغ یه آدم آشخور

Em      G     Em              G  Em  G   Em   G   Em       G                                

که تو گــــــــــــــــــــــــــــرما ی شبا نشعه ي بوی گند پا

Em      G        Em      G                                                 

کارگر بدبخت ... کارگر بدخت

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:20 توسط مسعود |

به درخواست نرگس خانوم و دوستاشون (الهه و نیوشا و ایسان و پریسا) :

دانلود آهنگ : عبدي بهروانفر - رقي

Am                                                              Em                             

دیگه کاپشن کاره خودشو کرده ... به یک فقیر بی گناه بنام رقی

Em                C                                           Bm                                   

که بچش ده سانت از خودش بزرگتره ... بزن به چاک

Em                       C                   Bm                 Am                    Em                     

زنه چار دونگ آفتاب خورده تو صورتش ... دهنش مثل لبو ... دیگه سیگار نکش

C                 Bm           Am                                Em                                

در خونه بابات منت کشی نکن ... نکن نکن نکن نکن نکن نکن

Am                                              Em                       

چند سکه تو دست بیشو کم چه باک ... نانی نمیدهند بثانی رنج و مهنتت

C                                                  Bm                                                

رختی به تن یا که نه ... فرق نمیکنه ... زوز از میان مغز سرت شعله میکشه

Am                                      Em                                         

قلبم فتاده بر زمین ... باز گل نمیده یاس گبه ی مادرم ... این جام رخت مردن است

Am                                                 Em               

کاپشنو نده به رقی ... تو هنوز بارون ندیدی ... داغ هنوز داغ تنت اخ که زمستون ندیدی

C                                     Bm                     

ما همه ده سانت بیست سانت ... که نه سی سانت از افتابو ستاره بالا تریم

C                            Bm                    Am                      Em                         

گوژ پشتمون اگه نبود ... اگه نمیخواستیم نون بخریم ... لم داده رو علف

                 Am                                  Em                                                          

امروز داریم اوق میزنیم ... میون جوب خونو کف امروز داریم اوق میزنیم

C                         Bm                                      

امروز داریم اوق میزنیم ... امروز داریم اوق میزنیم

C                             Bm                    Am                         Em         

دختر زنه دهنش مثل لبو ... پاودستش توپولو ... سر موال میکاپ میکنه ... لنگاشو رو قبله وا میکنه

Am                                                                                             Em                  

امروز اگه اسیر دل یا این عقاید شتی ... فردا تو بیشتر از رقی مستحق کاپشنتی

Bm                                                                          

بزن به چاک ای بچه جون حرفای معنوی نزن ... اگه اضافس درش بار درش بیار

C                                                                    

بنداز بنداز رو قلب من ... بنداز بنداز رو قلب من

Am                                      Em              

کاپشنتو در نیار بیترش پیدا نمیشه ... حالیت میشه که چی میگم باید بپوشیش همیشه

C                                                          Bm                      

حالیت میشه که چی میگم باید بپوشیش همیشه ... باید بپوشیش همیشه

Em                                                      

تو پیر بودی ... تو پیر بودی ... من رطوبت بودم

Am                                                                 

پس میشود آفتاب را هم دروغ گفت ... به همسایه ها گفتم پشیمان نیستم

C                         Bm                                                      

اگه تو مرا ... اگه تو مرا

Bm             Am                      Em          Am                            Em                      

پس میشود آفتاب را هم دروغ گفت ... به همسایه ها گفتم پشیمان نیستم

C                                                                         

اگه تو مرا

Am                                  Em                            

دیگه کاپشن کاره خودشو کرده ... به یک فقیر بی گناه به نام رقی

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:14 توسط مسعود |

به درخواست شهريار جان :

دانلود آهنگ : عبدي بهروانفر - بهار

F              Cm                          F            Cm                           

روزای یخ زده چشای شیشه ای ... ژستی بنام غم بغض کلیشه ای

Cm           F               G    Cm              F             G                                

شبای لعنتی طعم گس بهار ... تحویل سال نو تنها سر مزار

Cm            G#          A# Cm           G#                A#                               

تو فکر سقفه نه تو فکر مردنم ... بوی بد لجن پیچیده تو تنم

Cm            G#                    A#              Cm  G#             A#                         

لب تر نکردمو هي گیج میخورم ... بارون میخوای چیکار از گریه من پرم

F                  G               F            G                                  

مرداب انزلی توی اتاقم ... اوق میزنم یواش تو صورت همه

Cm  G# A#                Cm                F                  G               F            G                        

مرداب انزلی توی اتاقم ... اوق میزنم یواش رو صورت همه همه همه همه

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:17 توسط مسعود |