گيتار - داريوش اقبالي - فرياد زير آب
دانلود آهنگ : داريوش اقبالي - فرياد زير آب

Dm      C        Gm     Dm    Gm  Dm  Gm       Dm    C               Gm  Dm     Gm  Dm    Gm       

ضيافت هاي عاشق را خوشا بخشش خوشا ايثار ... خوشا پيدا شدن در عشق براي گم شدن در يار

Dm   Gm             C                                 Dm       Gm                C                  Dm          

چه دريايي ميان ماست خوشا ديدار ما در خواب ... چه اميدي به اين ساحل خوشا فرياد زير آب

Dm            C           Gm         C    Dm            C   Gm                   C                     

خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن ... خوشا مردن خوشا از عاشقي مردن

Dm          Eb         Cm                      Dm                       Gm               Dm              

اگر خوابم اگر بيدار اگر مستم اگر هوشيار ... مرا ياراي بودن نيست تو ياري كن مرا اي يار

Dm              Eb     Cm                           Dm                          Gm                  Dm         

تو اي خاتون خواب من ، من تن خسته را درياب ... مرا همخانه كن تا صبح نوازش كن مرا تا خواب

Dm          Cm         Eb        C          Dm         Cm      Eb             C                          

هميشه خواب تو ديدن دليل بودن من بود ... چراغ راه بيداري اگر بود از تو روشن بود

Dm      C        Gm     Dm    Gm  Dm  Gm       Dm    C               Gm  Dm     Gm  Dm    Gm       

ضيافت هاي عاشق را خوشا بخشش خوشا ايثار ... خوشا پيدا شدن در عشق براي گم شدن در يار

Dm             Gm      C                                   Dm        Gm               C                  Dm      

نه از دورو نه از نزديك تو از خواب آمدي اي عشق ... خوشا خودسوزي عاشق مرا آتش زدي اي عشق

Dm            C           Gm         C    Dm            C   Gm                   C                     

خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن ... خوشا مردن خوشا از عاشقي مردن

+ نوشته شده در جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:53 توسط مسعود |