گيتار - سيمين غانم - من از اون آسمون آبي ميخوام
دانلود آهنگ : سيمين غانم - من از اون آسمون آبي ميخوام

ريتم : 6/8

Bm                        Am Em C            C                 Bm                         

من از اون آسمون آبي ميخوام    ...   من از اون شبهاي مهتابي ميخوام

Bm        Am          C                Bm                      Am Em C              C                Bm   

دلم از خاطره هاي بد جداست   ...   من از اون وقتهاي بيتابي ميخوام ... من از اون وقتهاي بيتابي ميخوام

[Bm  -  C  -  Bm  -  Am  -  C  -  Bm] 2

Bm                     Am                  C                 Bm                           

من از اون آسمون آبي ميخوام ... من از اون شبهاي مهتابي ميخوام

Bm          Am           C               Bm                      Am                     C                Bm  

دلم از خاطره هاي بد جداست ... من از اون وقتهاي بي تابي ميخوام ... من از اون وقتهاي بي تابي ميخوام

Bm              Am               C                          Bm                             

من ميخوام يه دسته گل به آب بدم ... آرزوهامو به يك حباب بدم

Bm      Am      C             Bm             Am               C                         Bm            

سيبي از شاخه ي حسرت بچينم ... بندازم رو آسمونو تاب بدم ... بندازم رو آسمونو تاب بدم

Bm             Am              C         Bm                                        

گل ايوون بهار دل من ... يه بيابون لاله زار دل من


من از اون آسمون ...

Bm             Am          C                  Bm                                       

مثه يك دسته گل اقاقيا ... دلمو باز ميكنه بيا بيا

Bm      Am        C       Bm                Am                   C                   Bm                 

تو ميري پشت علفها گم ميشي ... من ميمونمو گل اقاقيا ... من ميمونمو گل اقاقيا


گل ايوون بهار ...

+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:24 توسط مسعود |