گيتار - سيمين غانم - مرد من

به درخواست مارال جان :

دانلود آهنگ : سيمين غانم - مرد من

F#m         E            D                      F#m          Bm        D       F#m                       

بگو اي مرد من اي از تبار هر چه عاشق ... بگو اي در تو جاري خون روشن شقايق

F#m              E         D                  F#m       G#dim          Bm        F#m                     

بگو اي سوخته اي بي رمق اي كوه خسته ... بگو اي با تو داغ عاشقاي دل شكسته

F#m            E      Bm             D          E      F#m                                    

بگو با من بگو از دردو داغت ... بذار مرهم بذارم روي زخمات

F#m           E        Bm          D           E     F#m                                      

بذار بارون اشك من بشوره ... غبار غصه ها رو از سرو پات

F#m          Bm              E          F#m             E         F#m                              

بذار سر روي شونم گريه سر كن ... از آن شب گريه هاي تلخ هق هق

F#m       Bm          E     F#m          E     F#m                                       

بذار باور كنم يه تكيه گاهم ... براي غربت يه مرد عاشق

F#m         E           D                   F#m       Bm          D         F#m                        

رها از خستگي هاي هميشه باورم كن ... بذار تا خاليه سينم برات آغوش باشه

F#m           E             D                      F#m       Bm            D   F#m                       

برهنه از لباس غصه هاي دورو ديرين ... بذار تا بوسه هاي من برات تن پوش باشه

F#m              E           Bm               D             E         F#m                             

تو با شعر اومدي عاشق تر از عشق ... چراغي با تو بود از جنس خورشيد

F#m            E          Bm             D            E      F#m                                   

كدوم طوفان چراغو زد روي سنگ ... كتاب شعرو از دست تو دزديد

F#m         Bm           E           F#m            E       F#m                                 

بگو اي مرد من اي مرد عاشق ... كدوم چله از اين كوچه گذر كرد

Gm F#m      Bm          E         F#m           E      F#m                                     

هنوز باغچه برامون گل نداده ... كدوم پاييز زمستونو خبر كرد

Gm          Cm              F            Gm              F          Gm                              

بذار سر روي شونم گريه سر كن ... از اون شب گريه هاي تلخ هق هق

 Gm       Cm          F       Gm           F      Gm                                       

بذار باور كنم يه تكيه گاهم ... براي غربت يه مرد عاشق

+ نوشته شده در دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:19 توسط مسعود |