گيتار - رضا صادقي - پيش خودم دل بستمو
ريتم : 4/4

G#m               F#                      E                        F#                   G#m

پيش خودم دل بستمو بهش نگفتم حرفمو ... حتي نگاه عاشقش باز نشكست طلسممو

G#m               F#                         E                            F#                                      

خواستم بگم هر چي كه هست مهر سكوتم نشكست ... بغضي گلومو باز گرفت من كم شدم اون ننشست

G#m                        F#         C#m                          E     F#  G#m        D#

راستش زبونم بند اومد ، بختك رو واژه سايه كرد ، رفت و خلع منو گرفت ، من موندمو سكوت تلخ

G#m                         F#          C#m                          E    F#                       

هر چي تو فكرم بود نبود ، خالي شدم از كلمه ، خواستم كه راحتم كنه ، خسته شدم يه عالمه

F#                       G#m                                                     C#m            

شايد يه لحظه اي ديگه فرصت عاشقي بشه ... دوباره يك شانس ديگه شانس شقايقي باشه

D#                   F#                        C#m                   G#             

شايد يه جايي فرصتي لحظه مجالمون بده ... گفتني رو بايد بگم گريه اگه امون بده


پيش خودم دل بستمو ...

+ نوشته شده در دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:22 توسط مسعود |