گيتار - داريوش اقبالي - حسود
ريتم : 6/8

دانلود آهنگ : داريوش اقبالي - حسود

دانلود آهنگ با صداي خودم : مسعود - حسود

Eb               Ab                                Eb             Ab                      Eb                

تو سينه اين دل من ميخواد آتيش بگيره ... مونده سر دو راهي چه راهي پيش بگيره

Eb  Bb        Eb  Abm         Ab    Eb  Bb      Eb      Abm          Ab                     

(يكي حالا پيدا شده قدر اونو ميدونه ... رگ خواب يار منو رقيب من ميدونه) 2

Eb      Abm       Ab                       Bb                    Eb                              

واي دارم آتيش ميگيرم ... ديگه از غصه و غم دلم ميخواد بميرم

Eb   Abm         Ab                        Bb                  Eb                              

واي اگه برگرده پيشم ... براش پروانه ميشم ازش جدا نميشم

Eb Bb          Eb       Abm      Ab    Eb Bb             Eb    Abm      Ab                    

(نميتونه مرغ دلم از حسوديش بخونه ... نميدونه روي كدوم شاخه بايد بمونه) 2

Eb        Ab                               Eb             Ab                Eb                      

اگه يه روز ببينم كسي براش ميميره ... حسودي رو مياره دلم آتيش ميگيره

Eb Bb          Eb       Abm            Ab   Eb Bb             Eb       Abm           Ab              

(ميترسم حرفاي خوبي توي گوشش بخونه ... ميترسم اون تا به سحر تو خلوتش بمونه) 2

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:31 توسط مسعود |